.
.
Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp TW tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.
.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công tốt đẹp
Trong 02 ngày (10,11/7), tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
.
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
.
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động an sinh xã hội tại Phú Thọ
Ngày 1/7, tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên PVN) phối hợp cùng Huyện đoàn Thanh Thủy tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
.
Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên PVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
.
Tuổi trẻ ngành Dầu khí: Trưởng thành từ những sáng tạo
Đối với một ngành kinh tế chất lượng cao, sử dụng khoa học công nghệ hiện đại, vai trò của Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) được thể hiện rõ nét nhất trong việc triển khai phong trào "sáng tạo trẻ", phong trào xung kích đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đề xuất các ý tưởng, các giải pháp, sáng kiến, sáng chế trong lao động, nghiên cứu khoa học,…
.
Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X
Ngày 24, 25/6, tại TP.Hồ Chí Minh, BCH Trung ương Đoàn khóa X đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười một. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
.
Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày 20/6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
.
Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng
Xác định giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú và đa dạng.
.
Lao động sáng tạo - động lực để người lao động Dầu khí vượt mọi khó khăn
Ngày 23/6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Tổng kết phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" trong CNVC-LĐ, giai đoạn 2012 - 2017 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân người lao động dầu khí có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, có nhiều sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học mang lại hiệu quả cao góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí.
.
.
.
.
.
.