.
.

Công tác dân vận góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Thứ Năm, 29/12/2011|12:25

 

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực và Ban Dân vận các Đảng uỷ trực thuộc.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh HH 

Năm 2011, công tác dân vận luôn được Đảng uỷ Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp uỷ, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Ban Dân vận Đảng uỷ Khối và các Đảng uỷ trực thuộc đã tham mưu giúp các cấp uỷ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kiển, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối cho biết: Công tác dân vận của Đảng ủy Khối có tính đặc thù, do đó, trong năm 2011, cùng với việc triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Đảng uỷ Khối đã lựa chọn những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của khối doanh nghiệp để triển khai đạt hiệu quả tốt. Một số nhiệm vụ chính được Ban Dân vận Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo như: Thực hiện Nghị quyết 30a, Nghị quyết 11 của Chính phủ; xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên chủ động tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp về lao động, việc làm, tạo mối quan hệ hài hoà giữa người lao động với người sử dụng lao động, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động…Công tác dân vận đã góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp trong khối không có đình công, bãi công gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban Dân vận các cấp đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội phát động các phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đảng uỷ trực thuộc được quan tâm đúng mức, vận dụng linh hoạt trên từng lĩnh vực công tác. Tại Tập đoàn Dầu khí, tổ chức Công đoàn đã tiến hành rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách của Luật lao động để vận dụng những điều khoản tốt nhất cho người lao động; quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân. Tập đoàn Dệt may đã tổ chức tổng kết việc thí điểm thoả ước lao động tập thể để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn ngành…

Năm 2012, Ban Dân vận Đảng uỷ Khối tiếp tục tham mưu với Đảng uỷ Khối chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chương trình công tác dân vận; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng văn hoá doanh nghiệp; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cấp uỷ các cấp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực công tác…/.

Theo  ĐCSVN

 

.
.
.
.