.
.

Hội nghị Giao ban công tác Dân vận năm 2011 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 29/12/2011|15:28

Sáng ngày 28/12/2011, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận của Đảng bộ Khối năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ phận của Đảng ủy Khối; Phó Bí thư Thường trực và Trưởng, Phó Ban Dân vận các Đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng các đồng chí Vụ trưởng một số Vụ của Ban Dân vận Trung ương.

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo công tác Dân vận
Đ/c Nguyễn Văn Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo công tác Dân vận

Dự thảo báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2011 nêu rõ: Công tác dân vận luôn được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Ban Dân vận Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các quyết định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; Nghị quyết 11, Nghị quyết 30a của Chính phủ. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội phát động các phong trào thi đua, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, chăm lo đến đời sống người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.                                                                                           

Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quyết định số 162-QĐ/ĐUK ngày 24/02/2011 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) của Đảng ủy Khối (khóa II); chỉ đạo việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy Đảng các cấp; giúp Ban chỉ đạo thực hiện QCDC kiểm tra, khảo sát 24 đơn vị cơ sở trong khối về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.  Nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối theo Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong toàn  Đảng bộ Khối. Tham mưu với Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo”. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 30a của Chính phủ. Đến nay, có 26/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thực hiện cam kết hỗ trợ 54/62 huyện nghèo bằng 87% tổng số huyện nghèo trong cả nước, với số tiền đã hỗ trợ hơn 1.480 tỷ đồng bằng 85,23 % so với tổng số vốn đăng ký hỗ trợ. Về công tác an sinh xã hội, với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, nhân đạo, từ thiện trong nước và quốc tế với số tiền gần 6.000 tỷ đồng. Ủng hộ Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung 34,450 tỷ đồng; đăng ký ủng hộ xây dựng công trình trung tâm văn hóa trên đảo Trường Sa 101,550 tỷ đồng; quyên góp giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất, sóng thần 280.000 USD18,026 tỷ đồng).

Đ/c Vũ Đức Kiển -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận   Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị
Đ/c Vũ Đức Kiển -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị

Trong công tác Dân vận, các Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các chế độ chính sách, quy chế, quy định liên quan đến cán bộ, công nhân viên chức (CNVC), người lao động; tham gia xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định để công khai đến mọi người trong doanh nghiệp. Ban lãnh đạo điều hành các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối đã chủ động cử cán bộ công đoàn xuống cơ sở, trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người lao động, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ CNVC và người lao động. Những ý kiến, kiến nghị vướng mắc, bức xúc của cán bộ, công nhân và người lao động đã được các cấp uỷ cơ sở chú trọng, tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, kịp thời ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm, hoặc biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh những kết quả trên, còn một số hạn chế cần khắc phục: Một số cấp uỷ đảng chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đuaDân vận khéo”; chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phong trào, nhất là xây dựng điển hình “Dân vận khéo” trong các doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số đơn vị chưa kịp thời kiện toàn, bổ sung, thay thế các đồng chí đã chuyển công tác khác. Công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên, liên tục. Các tổ chức đoàn thể chính trị ở một số đơn vị chưa phát huy hết vai trò trong giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân một số đơn vị còn hình thức, bị động, hiệu quả thấp. Thực hiện chế độ báo cáo có đơn vị còn chậm, nội dung báo cáo sơ sài; cán bộ làm công tác dân vận còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên chất lượng tham mưu về nghiệp vụ công tác dân vận cho các cấp ủy còn hạn chế.

Đại diện Thường trực Đảng ủy và Ban Dân vận một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã phát biểu tham luận, nói lên vai trò, tầm quan trọng, việc làm  của công tác dân vận và Ban Dân vận cơ sở trong năm 2011; đề nghị Đảng ủy Khối và Ban Dân vận Trung ương tiếp tục chỉ đạo duy trì, củng cố các Ban Dân vận cơ sở và tăng cường công tác dân vận năm 2012 và những năm tiếp theo trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh-Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ban Dân vận Trung ương phát biểu đánh giá cao công tác dân vận và Ban Dân vận các cấp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng tình với đề nghị của Ban Dân vận Đảng ủy Khối về việc thành lập, củng cố  Ban Dân vận của Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, vì tổ chức bộ máy và cán bộ các ban Dân vận của đảng ủy trực thuộc đang hoạt động nền nếp, có hiệu quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh-Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ban Dân vận Trung ương phát biểu với Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh-Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ban Dân vận Trung ương phát biểu với Hội nghị
Đ/c Trần Đăng Kiên- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá                     Phát biểu tham luận
Đ/c Trần Đăng Kiên- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Phát biểu tham luận

Phát biểu chỉ đạo công tác Dân vận của Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh:  Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối, Quy định 222-QĐ/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư và Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng và công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực công tác; chỉ đạo các đảng ủy thực thuộc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017). Tuyên truyền động viên cán bộ CNVC và người lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc diện tái cơ cấu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp sức đoàn kết cùng xây dựng doanh nghiệp phát triển. Nghiên cứu chuyên đề xây dựng đội ngũ công nhân, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở trong các doanh nghiệp thuộc khối. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, biên chế cán bộ làm công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Khối. Cấp ủy và Ban Dân vận các cấp trong Khối quán triệt sâu sắc công tác dân vận là công việc thường xuyên của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị; tạo nên sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân và lao động trong Khối về tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Tin, ảnh: Hoàng Gia Hanh

 

.
.
.
.