.
.

Đại hội Công đoàn Đường sắt VN lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Thứ Tư, 09/01/2013|21:43

 

Từ ngày 8 - 9/1, tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương -  việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam”. Đây là Đại hội điểm của khối Công đoàn ngành Trung ương. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 238 đại biểu đại diện cho trên 39.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn ngành. 

phát biểu
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong toàn ngành đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được quan tâm, giải quyết kịp thời.

Đáng chú ý, từ năm 2006 - 2012, các cấp công đoàn đã tổ chức 65 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa tổng giám đốc, giám đốc và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị với CNVCLĐ. Trong đó, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thực hiện 11 hội nghị đối thoại với đại diện các chức danh lái tàu, nhân viên gác chắn đường ngang, tuần gác cầu đường, hầm, trưởng tàu khách, đại diện lao động nữ... Các hội nghị đối thoại đã trở thành diễn đàn dân chủ trực tiếp, tạo sự gần gũi giữa người lao động với lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn.

Thông qua các cuộc đối thoại cấp ngành, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam giải quyết trực tiếp 70 kiến nghị, phân cấp giải quyết nhiều kiến nghị khác. Sau đối thoại, Công đoàn các cấp chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp giải quyết các kiến nghị.

Hằng năm, Công đoàn các cấp tích cực, chủ động trong việc phối hợp chuyên môn, chỉ đạo 100% các đơn vị tổ chức đại hội công nhân viên chức, hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động theo đúng quy định, bảo đảm “dân chủ, thiết thực, hiệu quả”. Từ năm 2006 - 2013, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã 3 lần tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức cấp ngành. Thông qua Đại hội, hội nghị các cấp giải quyết được gần 11.500 kiến nghị, trong đó cấp ngành giải quyết trên 1.500 kiến nghị. Đặc biệt, Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng, lấy ý kiến người lao động và thương lượng với người sử dụng lao động để ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện vai trò của mình, Công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức tọa đàm xây dựng quy chế khuyến khích tìm kiếm việc làm, bảo hộ bảo hành sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm nên cơ bản tạo đủ việc làm cho CNVCLĐ, thu nhập của người lao động bình quân hằng năm tăng trên 17%, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp như điều chỉnh quy chế trả lương, nâng mức ăn giữa ca...để không có người lao động thu nhập thấp hơn 2 triệu đồng/tháng trong năm 2011 và 2,5 triệu đồng/tháng trong năm 2012. Bên cạnh đó, Công đoàn còn đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt của CNVCLĐ, nhất là những nơi đèo dốc, khó khăn...

Chính sự quan tâm thiết thực của Công đoàn mà người lao động toàn ngành luôn ý thức phấn đấu, cống hiến trí tuệ trong các phong trào thi đua do Công đoàn phát động. Qua đó, đã có 6.644 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, đạt bình quân 6,2 người/1 sáng kiến, làm lợi trên 24 tỉ đồng.

bỏ phiếu
Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm “thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở” nhằm đảm bảo việc làm ổn định, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Đường sắt Việt Nam phát triển bền vững và từng bước hiện đại, Công đoàn Đường sắt Việt Nam phấn đấu 100% người lao động mới tuyển dụng được ký hợp đồng lao động; 100% CNVCLĐ có việc làm, thu nhập tăng bình quân trên 10%/năm; hằng năm phấn đấu có 30% CNVCLĐ được đi tham quan, học tập trong và ngoài nước; xây dựng thoả ước lao động tập thể ngành Đường sắt; 95% trở lên CNVCLĐ được qua đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp, 100% được phổ biến, giáo dục pháp luật; hằng năm có 90% trở lên Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có Công đoàn cơ sở yếu kém; bình quân hằng năm giới thiệu và được kết nạp Đảng 450 người trở lên…

Cũng trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đặt ra một số nhiệm vụ: Các cấp Công đoàn tham gia với chuyên môn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động hợp l‎ý, bảo đảm đủ việc làm; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao trình độ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Thanh đề nghị các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động của ngành ngày càng vững mạnh với trình độ tay nghề cao, có lòng yêu nghề, đồng thời tích cực tham mưu, giám sát giúp khắc phục yếu kém trong chuyên môn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 35 người. 

                                                                                                       (dangcongsan.vn)

 

 

.
.
.
.