.
.

Tuổi trẻ Dầu khí học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thứ Sáu, 26/04/2013|17:25

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X; Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2017 nhằm triển khai sâu rộng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra trong toàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Vũ Đức Tú - Phó Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và hơn 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên của 27 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn ở 6 diểm cầu: Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, TP.HCM, Vũng Tàu và Cà Mau.

Tại Hội nghị, cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh niên ưu tú đã được nghe đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Tập đoàn Dầu khí phổ biến và cung cấp những nội dung chủ yếu, đường lối lãnh đạo và tổ chức phong trào thanh niên cũng như những nhiệm vụ mà cấp bộ Đoàn có nhiệm vụ thực thi như: “Những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ X”; “Những nội dung trọng tâm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II”; “Những nội dung trọng tâm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I”.

Năm 2013, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp từ cấp Trung ương đến cấp Khối và Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp đang trong tiến trình tái cấu trúc, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự  gương mẫu, tính tiên phong, phải là hạt nhân của các phong trào; phải nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, lý luận thực tiễn tại cơ sở. Từ đó cụ thể hoá thành các chương trình hành động, dễ nhớ, dễ làm, có sức lan toả và thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Bí thư Đoàn Tập đoàn yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự Hội nghị cần phải tham gia đầy đủ, nghiêm túc học tập, thảo luận thẳng thắn
Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Bí thư Đoàn Tập đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Bí thư Đoàn TN Tập đoàn Dầu khí yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự Hội nghị cần phải tham gia đầy đủ, nghiêm túc học tập, thảo luận thẳng thắn, tích cực trao đổi những vướng mắc, băn khoăn và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hay để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của Đoàn Tập đoàn.

Sau Hội nghị này, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn phải xây dựng Chương trình hành động và tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đến các Chi đoàn và đoàn viên thanh niên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn Tập đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; lồng ghép các phong trào và công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lan Hương

.
.
.
.