.
.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thép Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Chủ Nhật, 19/05/2013|21:46

Vừa qua, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV cho 150 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho 31 cơ sở Đoàn trực thuộc qua hệ thống Video conference tại 2 điểm cầu: Trụ sở Chính Tổng Công ty tại Hà Nội và Trụ sở phía Nam.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên UBKT Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết. Thông qua Hội nghị, đại biểu nắm rõ hơn về những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng Công ty lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra. Từ đó, đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt cụ thể hóa thành chương trình hành động theo kế hoạch công tác hàng năm, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ của đơn vị mình.

Đồng thời, các đợt học tập quán triệt nghị quyết tại các cấp bộ đoàn phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm chắc, nắm rõ từng nhiệm vụ từ đó tham mưu, hiến kế các hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp với đoàn viên thanh niên và đặc thù của đơn vị; giúp hoạt động đoàn trong toàn hệ thống Tổng Công ty không chỉ phong phú về nội dung và hình thức tổ chức mà các hoạt động phải trở thành mô hình điểm trong công tác giáo dục, tập hợp và đoàn kết thanh niên.
    
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên UBKT Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối giới thiệu chuyên đề: “Những vấn đề cơ bản về Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X; những điểm mới của Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ X” và chuyên đề: “Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 và Chương trình hành động toàn khoá”.

Đồng chí Vũ Đức Tú - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu taị Hội nghị
Đồng chí Vũ Đức Tú - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu taị Hội nghị

Sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV được tổ chức với 02 nội dung chính: Kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành khoá II và bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty Khoá II, nhiệm kỳ 2012-2017; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2013.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên UBKT Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty kiện toàn đúng theo Điều lệ Đoàn và lựa chọn bầu những đồng chí đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và nhiệt huyết với công tác Đoàn để xây dựng tổ chức Đoàn Tổng Công ty ngày càng lớn mạnh, bám sát chương trình công tác của Đoàn cấp trên cũng như của Đoàn Tổng Công ty để từ đó triển khai tốt các hoạt động trọng tâm quý II/2013, góp phần đưa sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ngày càng hiệu quả.

Phạm Hải

.
.
.
.