.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thứ Tư, 17/07/2013|11:32

 

ĐỒng chí Nguyễn Quang Dương - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư cơ quan Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Đức Kiển - Trưởng ban Dân vận, Phó bí thư Cơ quan, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Chủ tịch công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị

 

Ngày 16-7-2013, Cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2013 với sự có mặt của các đồng chí thường trực Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối.
Đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối.

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Sáu tháng đầu năm 2013, bám sát nội dung các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Chương trình công tác năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các ban, đơn vị Cơ quan Đảng uỷ Khối đã tham mưu Đảng uỷ cơ quan, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Khối thực hiện nhiệm vụ được giao đạt được kết quả cao, tạo được dấu ấn, tạo tiền đề cho việc hoàn thành tốt  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Trình bày Báo cáo, đồng chí Phạm Tấn Công – Chánh văn phòng Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh đến 30 đầu việc chính mà cơ quan Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt trong thời gian vừa qua. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ,đảng viên của cơ quan Đảng ủy Khối. Trong đó phải kể đến một số kết quả nổi bật như:

- Tham mưu xây dựng các chương trình làm việc năm 2013 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm 2013. Xây dựng báo cáo kiểm điểm kết quả công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2012; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Đảng ủy Khối.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  lãnh đạo, chỉ đạo, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) với trên 1.400 cán bộ chủ chốt các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia; đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và TƯ 6(Khóa IX); tổ chức 03 hội nghị giao ban tư tưởng và dư luận xã hội khu vực phía Bắc và phía Nam về các lĩnh vực sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; về sự điều hành của Chính phủ, các bộ, ngân hàng nhà nước liên quan đến doanh nghiệp trong Khối; kết quả sau 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ tháng, quý, sơ kết 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Đảng ủy Khối và các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng để giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt hoạt động của các đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch, chương trình công tác; tham mưu, chuẩn bị nội dung làm việc, tài liệu phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, làm việc với Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ban, ngành của Trung ương; một số hội nghị lớn như: Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại tỉnh Nghệ An; hội nghị toàn quốc về giảm nghèo tại Văn phòng Chính phủ; hội nghị giao ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh về tái cơ cấu doanh nghiệp; “Một số kinh nghiệm xây dựng Văn hóa doanh nghiệp trong hội nhập của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương”....

- Tổ chức kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã có có 45 tập thể, 47 cá nhân được Đảng ủy Khối tặng bằng khen, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 03 tập thể và 04 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (TW 6 khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH -  HĐH đất nước”.

- Biên tập, đăng tải trên 1.200 tin bài phản ánh tình hình thời sự, chính trị và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đảng, doanh nghiệp trong Khối trên Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Trung ương; tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2012, được nhiều cơ quan báo chí lớn đăng tải, tạo dư luận tốt về hiệu quả sản xuất kinh doanh và lo cho an sinh xã hội của các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại Nhà nước thuộc Khối.  

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015 theo hướng làm rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và của cá nhân Bí thư, Phó Bí thư; hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy đến năm 2015, đến tháng 6/2013, có 25/34 đảng ủy trực thuộc báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; trong đó có 17 đảng ủy đã được phê duyệt; phối hợp mở 24 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên dự bị và nghiệp vụ cấp ủy cho 2.350 học viên 

- Tham mưu thành lập Đảng bộ và quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đôn đốc các cấp ủy chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; hướng dẫn việc lập tổ chức đảng ở ngoài nước, việc chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và việc kiện toàn cấp ủy, sinh hoạt cho đảng viên. Đã cấp, phát, đổi thẻ đảng cho 2.734 đảng viên (phát thẻ mới 2.636; làm lại thẻ hỏng 71; cấp lại 27).

- Hoàn thành kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và công tác thi đua khen thưởng năm 2012 của Đảng bộ Khối; theo đó đề nghị Chính phủ khen thưởng các danh hiệu bậc cao đối với 03 tập thể và 07 cán bộ của Cơ quan Đảng ủy Khối; đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua Cơ quan Đảng ủy Khối; đề nghị Ngành tổ chức xây dựng Đảng tặng Cờ thi đua  02 đơn vị và Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 03 tập thể và 06 cá nhân.

- Về công tác cán bộ Cơ quan Đảng Đảng ủy Khối, đã duyệt quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng đến 2015 và giai đoạn 2015-2020; bổ nhiệm 01 Phó trưởng Ban, 08 trưởng phòng, phó trưởng phòng…

- Chuẩn bị tài liệu và phục vụ 04 đoàn kiểm tra của Trung ương,. Báo cáo Đoàn khảo sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết quả quán triệt, thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

- Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh SXKD; cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư, tập trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, tiết kiệm chi phí theo Nghị quyết của Chính phủ... tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng theo Kết luận số 10 - KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chỉ thị số 03/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đã hoàn thành một số đề án, đề tài: Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Đề án “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW” theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ); Đề tài “Một số giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ công nhân trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”; Đề án “Xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực văn hoá công sở trong Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Đề án “Thành lập cơ quan nghiên cứu về kinh tế của Đảng ủy Khối”.

- Xây dựng báo cáo Chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan chuyên trách công tác đảng các đảng bộ trực thuộc”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…

Các ý kiến tham luận đều đồng tình với các báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm. và nhấn mạnh, nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm rất lớn những cơ quan Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt, các cán bộ, đảng viên đã nỗ lực hết mình, không quản ngày đêm, lao động cật lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khi nền kinh tế trong nước đang có nhiều khó khăn…Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những việc cần quan tâm trong thời gian tới như công tác cải cách hành chính, sớm ban hành quy chế, quy định làm việc của cơ quan…

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm cũng rất nặng nề trong hoàn cảnh kinh tế đang rất khó khăn, mặc dù đã có một số điểm sáng nhưng những khó khăn sẽ rõ ràng hơn, nặng nề hơn, đòi hỏi sự chung sức chung lòng của toàn bộ tập thể và cán bộ, đảng viên trong cơ quan Đảng ủy Khối. Trước mắt cơ quan sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương ương Đảng khóa XI; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ giữa nhiệm kỳ nhiệm kỳ (2010-2015); kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2013 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa (XI); trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án kiện toàn mô hình tổ chức các đảng bộ trực thuộc; tiếp tục hướng dẫn kiện toàn cấp ủy, rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy theo quy định; hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo yêu cầu mới, mối quan hệ công tác giữa ban thường vụ cấp ủy với HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc; thành lập “Cơ quan nghiên cứu về kinh tế của Đảng ủy Khối”.

- Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; “Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan chuyên trách công tác đảng các đảng bộ trực thuộc”; 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

- Tham mưu giúp Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc quyết định và kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy Khối và của Bộ Chính trị năm 2013 (về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Tham mưu, xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, UBKT các cấp ... xem xét, xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm toán; kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục sau kết luận thanh tra, kiểm toán.

- Tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; về thực hiện chính sách an sinh xã hội, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, công tác từ thiện nhân đạo…

- Bám sát các chỉ thị, nghị quyết và sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ để tham mưu, giúp Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm.

- Tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng đối với cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách và các đối tượng theo kế hoạch được phê duyệt.

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ các ban, đơn vị; bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế làm việc của Cơ quan, các ban, đơn vị Đảng uỷ khối; bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan.

- Tích cực cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, duy trì nghiêm túc việc thực hiện các nguyên tắc quy định của Đảng, của cơ quan; đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; nâng cao chất lượng, hiệu suất làm việc, hiệu quả công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các ban, đơn vị rà soát và chủ động hoàn thành Đề án, Nghị quyết, báo cáo chuyên đề đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

Tăng cường tốt hơn sự phối hợp các ban, đơn vị, chú trọng đoàn kết nội bộ; đoàn kết để tạo ra sức mạnh thực sự để xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh
Tăng cường tốt hơn sự phối hợp các ban, đơn vị, chú trọng đoàn kết nội bộ; đoàn kết để tạo ra sức mạnh thực sự để xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương đã ghi nhận các ý kiến phát biểu, đánh giá cao kết quả  đạt được trên nhiều mặt của cơ quan Đảng ủy Khối. Các ban, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp điều hành công việc chuyên môn và các công việc đột xuất đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ công việc. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Khối khắc phục khó khăn, duy trì phát triển doanh nghiệp hợp lý, ổn định đời sống, việc làm; tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; tham mưu kịp thời nhiều báo cáo chuyên đề, quan trọng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ của các ban, đơn vị trong cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc; duy trì tốt kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa cơ quan; Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan duy trì đều các hoạt động thi đua gắn với hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng chí thống nhất cao với nhiều ý kiến tham luận của các ban, đồng thời gợi ý một số biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự như tổ chức luân chuyển một số cán bộ biệt phái từ các Tập đoàn, Tổng công ty về làm việc tại cơ quan Đảng ủy Khối; công tác cải cách hành chính sẽ làm quyết liệt hơn nữa, phải tạo cho được sự chuyển biến trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm hơn nữa và điều đặc biệt quan trọng là phải tăng cường tốt hơn sự phối hợp các ban, đơn vị, chú trọng đoàn kết nội bộ; đoàn kết để tạo ra sức mạnh thực sự để xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khánh Vân        

 

 

 

.
.
.
.