.
.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đoàn Thanh niên Khối DNTW:

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Thứ Sáu, 05/08/2016|10:17

* Ngày 2/8/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại trụ sở Tập đoàn và 22 điểm cầu trên phạm vi toàn quốc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đồng chí Dương Quang Thành
Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng bộ EVN có đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Đặng Hoàng An - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng cùng các cán bộ chủ chốt trong Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng. Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi của Báo cáo chính trị, những vấn đề cơ bản  và mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hội nghị cũng đã quán triệt, thảo luận và triển khai Chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị doanh nghiệp cao; nâng cao năng suất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, trọng tâm là đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phc vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, sau Hội nghị này, Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc mà trước hết là các đồng chí Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người lao động; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ, Chi bộ sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị.

* Ngày 3/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II cho toàn thể cán bộ Đoàn chủ chốt trong Khối.

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối.
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng này nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II đề ra.

Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, giữa học tập, quán triệt với thảo luận để đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời xây dựng chương hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, chăm lo giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Bí thư Đoàn Khối DNTW triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong Khối tập trung thực hiện 4 chương trình, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn, tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có kỷ luật, tác phong công nghiệp, làm việc hiệu quả; góp phần tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

P.V

.
.
.
.