.
.

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

Thứ Ba, 27/06/2017|17:45

Ngày 24, 25/6, tại TP.Hồ Chí Minh, BCH Trung ương Đoàn khóa X đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười một. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

chúc mừng
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu tham BTV Trung ương Đoàn khóa X.

Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy viên BCH Trung ương Đoàn về dự thảo các nội dung: Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Hội nghị đã đồng ý để 18 đồng chí rút tên ủy viên BCH Trung ương Đoàn; 5 đồng chí rút tên khỏi BTV Trung ương Đoàn khóa X vì chuyển công tác khác, hoặc không còn nằm trong cơ cấu BCH Trung ương Đoàn. Bầu bổ sung 12 đồng chí tham gia BCH Trung ương Đoàn và 3 đồng chí tham gia BTV Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, trong đó có đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên UBKT Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

(Nguồn: http://doanthanhnien.vn)

.
.
.
.