.
.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng

Thứ Hai, 26/06/2017|23:36

Xác định giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Học tập Bác từ việc làm cụ thể

Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Trong thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về hình thức tổ chức thực hiện, luôn triển khai và gắn các hoạt động, phong trào của Đoàn với từng thời điểm, từng sự kiện phù hợp hoạt động Đoàn của Tập đoàn. Phương thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng. Đoàn Tập đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Dầu khí giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, có bản lĩnh vững vàng, tri thức phong phú, có khát vọng sáng tạo và có lối sống đẹp, góp phần xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Tập đoàn đã triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ với các bài học lý luận chính trị thực tiễn và sâu sắc; tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu khí tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, đóng góp vào dự thảo các văn kiện quan trọng. Các hoạt động này đều nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ trong Tập đoàn kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, yêu ngành, yêu nghề. Trong 5 năm, đã có 11.000 lượt ĐVTN tham gia 125 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn.

Không chỉ tổ chức học tập, quán triệt mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Đoàn các cấp triển khai ở từng việc làm cụ thể. Trong những năm qua, Đoàn các cấp đã tổ chức nói chuyện chuyên đề, tổ chức, tham gia Hội thi đội tuyên truyền viên trẻ, Hội thi “Hành trình leo núi - học tập và làm theo lời Bác”, xem phim, toạ đàm, trao đổi các tác phẩm văn học nghệ thuật, xây dựng các tủ sách học tập và làm theo lời Bác, thăm các khu di tích, bảo tàng cách mạng và đặc biệt các chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng kí những việc làm cụ thể trong từng quý, từng năm.

Thông qua học tập, cán bộ Đoàn, ĐVTN đề ra nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến. Việc học tập và làm theo đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong ĐVTN.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Giấy khen cho các tác giả có công trình, đề tài tiêu biểu 2015
Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Giấy khen cho các tác giả có công trình, đề tài tiêu biểu 2015

Song song với việc tổ chức thực hiện, triển khai các chương trình tuyên truyền, học tập, Đoàn Tập đoàn còn chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng kịp thời những ĐVTN và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến. Năm 2014, Đoàn Tập đoàn đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại đây, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ tài năng trẻ Việt Nam Vũ Khoan đã nhắn nhủ: “Học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta hãy học từ những việc đời thường, thiết thực và dứt khoát không được hình thức. Trước hết, các bạn thanh niên hãy học tập, phấn đấu trở thành một con người tử tế, phải có đam mê với công việc và có trách nhiệm từ việc nhỏ đến việc lớn”.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đoàn Tập đoàn tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021.

Nhờ việc thực hiện triển khai học tập và làm theo Bác sâu sát và thiết thực, trong 5 năm, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy năng suất lao động của từng cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, của Tập đoàn.

Tích cực định hướng cho tuổi trẻ Dầu khí

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được Đoàn Tập đoàn hết sức chú trọng là công tác giáo dục truyền thống. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn các cấp đã tổ chức cho hơn 20.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn: dâng hương, đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; thăm các địa danh, di tích lịch sử, bảo tàng, chiến khu cách mạng ở khắp mọi miền đất nước; thăm các công trình trọng điểm Nhà nước về Dầu khí như: Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau…

Trong những dịp kỷ niệm quan trọng như Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn, 55 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam,… công tác giáo dục truyền thống lại càng được đẩy mạnh và tổ chức sâu rộng ở các cấp bộ Đoàn. Cụ thể, Đoàn Tập đoàn đã thực hiện xây dựng phóng sự “Tuổi trẻ Dầu khí - Sáng mãi ngọn lửa niềm tin”, triển khai cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Dầu khí”; phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn tổ chức chuỗi hoạt động triển lãm ảnh, liên hoan văn nghệ, tọa đàm với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống” chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam tại 5 cụm phối hợp hoạt động gồm: Quảng Ngãi, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Hà Nội.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp đã hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai sâu rộng các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn, các lực lượng vũ trang… do TW Đoàn, Đoàn Khối phát động. Đoàn Tập đoàn tổ chức thành công Hội thi “Tuổi trẻ Dầu khí với Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam” (năm 2012), Hội thi “Tìm hiểu Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam” (năm 2013), phối hợp với Hội Dầu khí tổ chức các diễn đàn, tọa đàm “Giáo dục lịch sử, truyền thống ngành Dầu khí”. Tham gia các cuộc thi như: Hội thi “Tìm hiểu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò”; cuộc thi “Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam”; cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân”; cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; cuộc thi vẽ tranh cổ động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”… Các hoạt động này nhằm giúp ĐVTN nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới, ý nghĩa lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các hoạt động tìm hiểu về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ngành Dầu khí, các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà mái ấm, giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, ngày truyền thống ngành và đơn vị… Cùng với đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn và Tháng thanh niên hàng năm như: Lễ mít tinh, Hội trại truyền thống, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, gặp gỡ giao lưu cán bộ Đoàn,...

Bác Hồ từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”. Chính vì thế, với mỗi đoàn viên, việc xác định cho mình bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, một lí tưởng và lối sống cao đẹp là vấn đề hết sức quan trọng. Đó là nền móng xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người, là kim chỉ nam cho mọi hành động của thế hệ thanh niên. Và việc góp phần định hướng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, đồng thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN được đặt lên vai các cán bộ Đoàn. 

Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, các cấp bộ Đoàn cũng tích cực đổi mới nội dung phương thức giáo dục của Đoàn và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN. Bên cạnh hình thức tuyên truyền theo phong cách “truyền thống” như tổ chức các tọa đàm, buổi nói chuyện, diễn đàn... thì các cơ sở Đoàn còn tuyên truyền trên báo, bản tin, tờ tin của Đoàn; các đơn vị trong Tập đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, định hướng, giáo dục ĐVTN. Đoàn Tập đoàn đã tiếp cận và khai thác các phương tiện thông tin hiện đại như: internet, mạng xã hội như chuyên mục “Sắc màu cơ sở” trong tài liệu sinh hoạt, phần mềm hồ sơ quản lý đoàn viên và mạng xã hội “Tuổi trẻ Dầu khí” của Đoàn Tập đoàn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các ĐVTN, đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng đúng đắn cho các ĐVTN trong tình hình mới.

Có thể khẳng định, với những nỗ lực của Đoàn Tập đoàn và các cấp bộ Đoàn, trong 5 năm qua, ĐVTN Dầu khí luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh; đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, ĐVTN Dầu khí cũng tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và trên các đảo tiền tiêu của tổ quốc. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN của Đoàn Tập đoàn và các cơ sở Đoàn, giúp lực lượng ĐVTN thêm nhiệt huyết, tăng thêm lý tưởng, hoài bão và sự cống hiến cho công cuộc “tìm dầu” gian khổ nhưng đầy vinh quang.

Vương Tâm

.
.
.
.