.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên những tháng cuối năm 2017

Thứ Năm, 10/08/2017|18:06

Chiều ngày 8/8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Ttung ương  tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối đã thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc, các nội dung theo kế hoạch công tác năm 2017 đã được triển khai theo đúng tiến độ đặt ra. Công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động kịp thời, phù hợp với thực tiễn và đặc thù của doanh nghiệp, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa tạo hiệu ứng lan tỏa trong thanh niên, vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã được triển khai toàn diện, có những nét mới, sáng tạo. Hai phong trào hành động cách mạng của Đoàn "Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được triển khai thiết thực, phù hợp với đặc thù của thanh niên trong Khối, phát huy vai trò sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Toàn đoàn đã thực hiện được 893 công trình thanh niên, 798 đề tài sáng kiến, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với 29,7 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Cụ thể, tuổi trẻ trong Khối đã góp sức xây dựng được 215 căn nhà tình nghĩa, nhà bán trú dân nuôi với số tiền 3,7 tỷ đồng; tặng hơn 5000 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà và các suất học bổng cho hơn 7.800 em học sinh nghèo vượt khó với số tiền 6,5 tỷ đồng; cấp phát thuốc miễn phí cho 2.800 người dân vùng sâu, vùng xa với số tiền 2 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn trong Khối đã thăm, tặng quà cho hơn 5.900 gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng...Cùng với các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hiến 2.140 đơn vị máu; tham gia trồng mới 21.500 cây xanh trong khuôn viên nhà máy, trụ sở, bờ biển…

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2017.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng triển khai đạt kết quả tốt với 2.242 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, 816 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác chỉ đạo Đại hội được tập trung; tính đến ngày 05/8/2017, 34/35 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối đã tổ chức thành công 31 đại hội đại biểu, 02 đại hội đoàn viên, 01 hội nghị Đại biểu theo quy định của Trung ương Đoàn và Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối DNTW đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biệu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ban thường vụ Đoàn Khối cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng các đồng chí mới được kiện toàn Phó Bí thư Đoàn Khối.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng các đồng chí mới được kiện toàn Phó Bí thư Đoàn Khối.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bầu đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối và đồng chí Nguyễn Quang Đức, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không làm Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017./.

P.V

.
.
.
.