.
.

Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ Hai, 02/10/2017|01:05

Trong hai ngày 28, 29/9, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham gia của 298 đại biểu đại diện cho hơn 110 nghìn đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí  thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các cơ sở đoàn trong Khối đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đảm nhận khâu khó, việc mới, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và thực hiện thắng lợi 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối khóa II đặt ra.

Cụ thể, thực hiện 2 phong trào cách mạng lớn của Đoàn “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của các đơn vị trong Khối nói riêng và của đất nước nói chung.

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đảm nhận thực hiện hơn 8.100 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 8 công trình tiêu biểu toàn quốc với tổng giá trị thực hiện hàng nghìn tỷ đồng, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Triển khai thực hiện hơn 4.600 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

ToÀN cảnh Đaij hÔij
Toàn cảnh Đại hội. 

Thể hiện rõ vai trò xung kích thực hiện công tác an sinh xã hội, đoàn viên thanh niên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hàng trăm nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà bán trú dân nuôi, trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho các em học sinh, các gia đình, chính, gia đình hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hàng trăm đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa… , với tổng giá trị thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội trong 5 năm qua là hơn 243 tỷ đồng. Gần 43.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối đã tham gia hiến được 40.000 đơn vị máu để cứu giúp người bệnh.

Thông qua các phong trào hoạt động cách mạng, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã giới thiệu cho Đảng hơn 22.800 đoàn viên ưu tú và đã có hơn 15.600 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với khẩu hiệu hành động “Sáng tạo – Tiên phong – Đoàn kết – Phát triển”, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; thể hiện rõ trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, tiếp tục đóng góp sức trẻ vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội.

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra, đó là: phấn đấu đảm nhận thực hiện 1.200 công trình thanh niên các cấp; 4.500 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá 100 tỷ đồng; hiến được ít nhất 30.000 đơn vị máu; giới thiệu 12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; hỗ trợ, giúp đỡ cho 100.000 thanh niên công nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các cấp bộ Đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối nghiêm túc suy ngẫm, khắc phục một cách toàn diện, hiệu quả trong thời gian tới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; các cấp bộ Đoàn trong Khối cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng rõ việc, có chủ đề hàng năm, tập trung vào khâu tổ chức, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư TƯ Đoàn; đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ khóa III tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư TW Đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Khối DNTW khóa III tại Đại hội.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu trong thi đua lao động giỏi, sáng tạo tri thức, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, động viên khuyến khích những người trẻ có tâm huyết, ý chí, không những lo cho bản thân và luôn có ý tưởng mới và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Tích cực chủ động hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Thống nhất cao với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 8 chỉ tiêu cơ bản của công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, điểm nổi bật của đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương là năng lực tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiếp cận thông tin nhanh, luôn phát huy vai trò trong lao động, sản xuất kinh doanh, có đời sống và văn hóa tinh thần phong phú, có tính kỷ luật cao. Chính vị vậy, các cấp bộ Đoàn trong Khối cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện phong trào cách mạng của Đoàn, phong trào “Sáng tạo trẻ”, xung kích đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên, đảm nhận những việc mới, việc khó góp phần tăng năng suất lao động, giúp doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ tặng Bằng khen cho BTV Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho BTV Đoàn Khối DNTW tại Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại hội nghị BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ khóa III đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV TƯ Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ khóa II tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Khối Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 16 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ và tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ Khối DNTW  tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp, khẳng định sự đoàn kết của ĐVTN trong Khối phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội đề ra, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước./.

P.V

.
.
.
.