.
.

Cuộc thi Video clip tuyên truyền với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên thanh niên Khối DNTW

Thứ Tư, 18/04/2018|17:26

Nhằm tuyên truyền và nhân rộng những cách làm sáng tạo, những mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 28/02/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐTNK-TG về tổ chức Cuộc thi Video clip tuyên truyền với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2018.

Kế hoạch cuộc thi Video clip 

Thể lệ cuộc thi Video clip

Trưởng Ban Tổ chức, đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cho biết: “Cuộc thi được phát động trong các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đang lao động, công tác, học tập trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tác giả dự thi có thể là cá nhân, nhóm tác giả hoặc đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm. Mỗi tác phẩm dự thi có độ dài từ 5 đến 7 phút kể về các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã và đang được triển khai trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với các thông điệp bằng hình ảnh và lời bình kết hợp hiệu ứng kỹ xảo dàn dựng, Ban Tổ chức kỳ vọng Cuộc thi sẽ là sân chơi bổ ích nhằm khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương thi đua lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước; khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật sản xuất ấn phẩm truyền hình của đoàn viên, thanh niên, qua đó tìm kiếm các tác phẩm hay, ý nghĩa phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 28/2 đến hết 20/5/2018; Ban Giám khảo sẽ tổ chức chấm vòng sơ khảo, vòng chung kết và dự kiến tổ chức Lễ trao giải vào ngày 31/5/2018 tại Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Đoàn Khối DNTW

 

.
.
.
.