.
.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Thứ Ba, 12/10/2010|16:29

Ngày 6/10/2010, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2010) và tổng kết phong trào “Dân vận khéo” 2 năm 2009- 2010. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Trung- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Võ Đức Huy- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối; đại biểu ban dân vận của các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng , đơn vị trong Khối.

Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng là dịp để ôn lại quá trình hình thành, phát triển, vai trò to lớn của công tác dân vận trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, tập hợp sức mạnh nhân dân để vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

           TTDV.JPG

 

Tổng kết 2 năm (2009-2010) thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, báo cáo khảng định: Sau 2 năm nghiêm túc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình “Điển hình Dân vận khéo” thu được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ những kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, Ban Dân vận rút ra một số kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp: Một là, “Dân vận khéo” đã góp phần tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ CNVC - LĐ về công tác dân vận của Đảng; công tác Dân vận đã thực sự trở thành cầu nối giữa các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể với quần chúng nhân dân, với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong doanh nghiệp; Hai là, Nhận thức đúng và đầy đủ về phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhân tố nòng cốt của phong trào thi đua thi đua yêu nước, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua khác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực; Ba là,“Dân vận khéo” là việc làm thường xuyên, là tiền đề của mọi phong trào, là yêu cầu cấp thiết của cuộc sống, hướng vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, việc khó, điểm yếu, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra của thực tiễn.

 

            TTDV1.JPG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Trung đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong Khối đối với công tác dân vận nói chung và phong trào “Dân vận khéo” nói riêng. Phong trào đã có tác dụng vận động CNVC thực hành tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp công nhân với nông dân. Đồng chí mong muốn các cấp ủy đảng tiếp tục có sự quan tâm lãnh đạo, nâng cao vị trí, vai trò của công tác dân vận, tập hợp lực lượng CNVC lao động thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, có thương hiệu trong nước và quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung bài báo dân vận của Bác Hồ, các Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đồng thời bám sát 4 tiêu chí đó là: Chọn nội dung dân vận khéo sát hợp với doanh nghiệp; nội dung dân vận khéo phải nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, CNVC lao động tham gia; Dân vận khéo có cách thức tổ chức năng động, sáng tạo; dân vận khéo phải đạt hiệu quả về kinh tế, chính trị, xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “dân vận khéo”.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương có Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” đối với 70 đồng chí là cán bộ, đảng viên trong Khối có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng. Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

            

.
.
.
.