.
.

Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đại hội nhiệm kỳ 2011-2013

Thứ Ba, 19/04/2011|13:24

         Trong tuần qua, thực hiện kế hoạch số 54-KH/CĐCQ, ngày 16/3/2011của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối về Đại hội Công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2011-2013. Chiều ngày 15-4-2011, tại Cơ quan Đảng ủy Khối, Công đoàn bộ phận Ban Dân vận đã tổ chức Đại hội. Đồng chí Vũ Đức Kiển-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan dự và chỉ đạo Đại hội.

        Tại Đại hội, Công đoàn bộ phận Ban Dân vận đã thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010; thảo luận và tham gia đóng góp vào bản dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan trình Đại hội Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2011-2013. Đại hội tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, đồng chí Bí thư Chi bộ và của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo.

Đại hội Công đoàn bộ phận Ban Dân vận đã bầu đồng Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng Tổng hợp-Hành chính làm Chủ tịch công đoàn bộ phận và giới thiệu 02 đồng chí vào danh sách để bầu vào BCH Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2011-2013. Đại hội Công đoàn bộ phận Ban Dân vận đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và kết thúc trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

.
.
.
.