.
.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Ba, 31/05/2011|09:37

         Ngày 27/5/2011, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Dự buổi làm việc với Đảng ủy Khối có đồng chí Nguyễn Thế Trung-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực; đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng ban; đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban và các đồng chí lãnh đạo các vụ của Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Trương Quang Nghĩa-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tiếp và làm việc với đoàn.

            Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất đến nay, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn với xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh toàn diện; trong đó, công tác Dân vận được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng, góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Đồng thời lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc thành lập đủ và kiện toàn Ban Dân vận cấp ủy. Song còn hạn chế là một số tổ chức cơ sở đảng chưa phát huy vai trò lãnh đạo đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị; một số cấp ủy chưa phân công cán bộ chuyên trách công tác dân vận; không ít cán bộ vừa làm công tác dân vận, vừa phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác, nên chất lượng công tác dân vận có nơi còn thấp.

                             DVTW_DUK.jpg

 

          Đồng chí Nguyễn Thế Trung-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương hoan nghênh, biểu dương những kết quả của Đảng ủy Khối đã đạt được về công tác dân vận. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong Khối cần nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, biên chế cán bộ làm công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Khối; tổng kết thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng cán bộ dân vận các cấp, làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Công tác dân vận phải góp phần tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Khối thi đua thực hiện có hiệu quả tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

          Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng ban Thường trực và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; bày tỏ quyết tâm của Đảng bộ Khối về việc thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước./.

 

 

 

.
.
.
.