.
.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, lần thứ II

Thứ Ba, 01/11/2011|17:23

            Ngày 09/6/2011, tại trụ sở Cơ quan, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2013. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Quang Nghĩa-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Đại Khu, Phó chủ tịch Thường trực và lãnh đạo các Ban của Công  đoàn Viên chức Việt Nam.

DHCD

Nhiệm kỳ qua phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Cơ quan ĐUK và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đoàn viên công đoàn hàng năm tiếp tục được bổ sung, từ 58 đồng chí ở đầu nhiệm kỳ, đến nay đã có 99 cán bộ, đoàn viên công đoàn, trong đó nữ chiếm gần 40%. Công đoàn cơ quan đã phát động các đợt thi đua, hướng dẫn các công đoàn bộ phận đăng ký nội dung thi đua cụ thể. Cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa được toàn thể đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia. Các công đoàn bộ phận thường xuyên quan tâm tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau, thai sản; thăm viếng khi gia đình có việc hiếu; thăm động viên các gia đình khó khăn, gia đình vùng lũ lụt. Ban nữ công đã xây dựng chương trình công tác hàng năm, kiện toàn lại tổ nữ công để tạo thuận lợi trong sinh hoạt. Hàng năm cán bộ nữ được Công đoàn Cơ quan công nhận và khen thưởng danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
DHCD2

Song hoạt động Công đoàn cơ quan chưa phong phú và thường xuyên; công tác thi đua khen thưởng chưa đi vào nề nếp; công tác tuyên truyền giáo dục, vận đông thuyết phục còn hạn chế. Hoạt động văn hóa, thể thao, đời sống vật chất và tinh thần chưa được cải thiện nhiều. Ban Chấp hành hoạt động chưa đều tay… Nhiệm kỳ mới, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối phấn đấu: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng, kiến thức kinh tế, doanh nghiệp, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công tác. Tiếp tục  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn đạt lao động tiên tiến, trong đó 30% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; 100% đoàn viên đạt công đoàn viên xuất sắc, trong đó 30% đạt xuất sắc tiêu biểu.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương-Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, biểu dương và nghi nhận những hoạt động hiệu quả và thành tích của Công đoàn Cơ quan. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Cơ quan để tổ chức tốt các hoạt động và các phong trào thi đua cụ thể, có tiêu chí rõ ràng, thể hiện rõ nét công đoàn; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng ban, bộ phận và từng đồng chí làm mục tiêu chủ yếu. Phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác và trình độ, khả năng tham mưu, đề xuất của từng cán bộ, viên chức; xây dựng Công đoàn Cơ quan là  tổ chức công đoàn gương mẫu về mọi mặt.

 
DHCD3

             Đồng chí Trần Đại Khu, Phó chủ tịch Thường trực, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng Cờ thi đua “ Xây dựng Cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh, nhiệm kỳ 2008-2010” với Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí hoan nghênh và chúc mừng những thành tích đạt được của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối; đề nghị, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”; nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”, xây dựng Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối ngày càng vững mạnh, là đơn vị xuất sắc tiêu biểu của Công đoàn Viên chức Việt Nam.                     

          Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2011-2013, gồm 9 đồng chí.

         Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

 
 

.
.
.
.