.
.

Tiếp tục chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ lợi ích chính đáng ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, hội viên

Thứ Ba, 20/12/2011|23:13

 

Ngày 19/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết chủ trì Hội nghị.

 

 

                          Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: MC)

 

Theo đánh giá tại Hội nghị, điểm nổi bật trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong năm 2011 đã chủ động, tích cực phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm đề xuất các giải pháp tham mưu cho cấp uỷ giải quyết có hiệu quả, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình đoàn viên, hội viên là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng đã làm tốt việc lựa chọn, hiệp thương giới thiệu nhân sự, cán bộ trẻ, cán bộ nữ ứng cử, tham gia cùng các cơ quan chức năng tổ chức tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm bảo đảm dân chủ, đúng luật và quyền làm chủ của nhân dân, của cử tri, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,54%.

 

 

Chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên là một trong những nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2012 (Ảnh: MC)

 

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận cấp uỷ cùng cấp tham mưu cho cấp uỷ đảng lãnh đạo việc triển khai thực hiện các quyết định, quy chế, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chủ động bám sát tình hình của địa phương, đơn vị để đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên đặc biệt ở những nơi khó khăn, trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn một số hạn chế đã được các đại biểu dự Hội nghị thẳng thẳn nhìn nhận. Đó là sự phối hợp giữa các lực lượng trong giải quyết một số vụ việc phức tạp còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao dẫn đến khiếu kiện kéo dài, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự tại địa phương; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động còn chậm, hoạt động dàn trải; vai trò giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chức của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy đã có cố gắng nhưng hiệu quả còn hạn chế; chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ trong khối còn thấp, chưa đảm bảo được cuộc sống để yên tâm công tác, kinh phí hoạt động cho cơ sở còn hạn hẹp...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trọng tâm công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong năm 2011 là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đảng bộ các cấp. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ, củng cố lòng tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: MC)

 

Trong năm 2012, đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác vận động quần chúng gắn với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần của Chỉ thị số 03; phối hợp triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khoá XI), Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khoá X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Kết luận 62 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần có chương trình giám sát Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ lợi ích chính đáng ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, hội viên./.

 

Theo ĐCSVN

 

.
.
.
.