.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Tổng kết công tác Dân vận năm 2012

Thứ Tư, 26/12/2012|23:15

Ngày 25/12/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Duy Việt - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và cán bộ làm công tác dân vận của 33 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Vũ Đức Kiển - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối và các đồng chí Trần Văn Quang, Bùi Đức Hiền - Phó Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Văn Quang - Ủy viên BCH, Phó Ban Dân vận Đảng ủy Khối điểm lại những kết quả nổi bật của công tác dân vận trong năm 2012 vừa qua, báo cáo nêu rõ: Năm 2012, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận; phối hợp với các đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” theo Hướng dẫn số 43-HD/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương. Ngoài ra, Ban Dân vận còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của Đảng ủy Khối tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 283 cán bộ đại diện các cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ làm công tác dân vận thuộc các đảng bộ trực thuộc tại Hà Nội và Tp.HCM; kiểm tra, khảo sát về tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận tại các chi, đảng bộ trực thuộc cũng như xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua kiểm tra, đến nay đã có 33/33 đảng ủy trực thuộc ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở, 31/33 đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và coi việc thực hiện quy chế dân chủ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ CNVC-NLĐ.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham gia thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với số tiền hỗ trợ cho 62 huyện nghèo trên cả nước hơn 376 tỷ đồng và thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền gần 3 nghìn tỷ đồng để ủng hộ các hoạt động: Vì Trường Sa thân yêu, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, xây dựng nông thôn mới, trường học, trạm xá… tham mưu để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nguồn cán bộ trẻ vào các chức danh lãnh đạo của đơn vị cơ sở; nghiên cứu xây dựng đề tài, đề án, chuyên đề khoa học.

Ban Dân vận cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối quán triệt, thực hiện các nghị quyết về công tác dân vận đối với CNVC-NLĐ; hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đối thoại tiếp xúc với cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị tạo điều kiện để quần chúng tham gia giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức hội thảo chuyên đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về xây dựng tấm gương người tốt việc tốt, nhân điển hình tiên tiến, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Hướng dẫn, động viên để cán bộ, CNVC-NLĐ tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như đảng viên.

Nhấn mạnh hiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013, đồng chí Vũ Đức Kiển - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối cho biết: Trong năm 2013, Ban Dân vận Đảng ủy Khối tham mưu cho cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác dân vận, vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo cũng như tiếp tục triển khai Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018); tăng cường phối hợp giữa Ban Dân vận các cấp với các ban tham mưu của cấp ủy, các đoàn thể quần chúng và địa phương nơi đơn vị hoạt động để làm tốt công tác vận động quần chúng; tiếp tục kiểm tra các đơn vị cơ sở trực thuộc về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp, đổi mới phương thức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Duy Việt - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương những kết quả mà Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đạt được trong năm 2012
Đồng chí Nguyễn Duy Việt - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương những kết quả mà Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đạt được trong năm 2012

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Việt - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã biểu dương những thành tích mà Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đạt được và nhấn mạnh: Thời gian qua, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã biết gắn công tác vận động quần chúng với nhiệm vụ chính trị, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm trong công tác vận động quần chúng; chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị 290 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị và đã cụ thể hóa thành hành động cũng như thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở - bước tiến lớn về mở rộng dân chủ của Đảng và Nhà nước mà đây là hình thức dân chủ trực tiếp nên phát huy được quyền làm chủ và xây dựng tính đoàn kết trong cơ quan, tính năng động, sáng tạo của CBCNVC-NLĐ. Đồng chí cũng mong rằng, Ban Dân vận Đảng ủy Khối cần phát huy những thành tích đạt được và đặc biệt chú trọng đến công tác vận động quần chúng, quy chế dân chủ là cơ sở để tiến tới xây dựng và cho ra đời luật chưng cầu dân ý; bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng về công tác dân vận cho cán bộ lãnh đạo nói chung và cán bộ làm dân vận nói riêng; nghiên cứu thăm dò ý kiến của dân để đưa ra những đổi mới quy trình văn bản, quyết định, cơ chế chính sách đúng đắn ở các cấp ủy.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phátbiểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đề nghị các cán bộ làm công tác dân vận trong Khối cũng như Ban Dân vận các cấp ủy tiếp tục triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp; nắm chắc dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân, lao động trong Khối để có tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ về tái cấu trúc. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận cũng phải tích cực triển khai dân vận quần chúng để thực hiện các giải pháp đã đưa ra trong hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua. Đồng chí cũng lưu ý, cán bộ làm công tác dân vận trong Khối cũng như Ban Dân vận các cấp ủy cần tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác dân vận, mở lớp tập huấn theo chuyên đề cho từng đối tượng sát với yêu cầu và nhiệm vụ; thường xuyên đi kiểm tra việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị, xã hội ở các cấp ủy trong Khối.

Lan Hương
 

.
.
.
.