.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Tọa đàm về công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ

Thứ Bảy, 04/05/2013|21:28

Ngày 3/5/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức buổi Tọa đàm về công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Vũ Đức Kiển - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì buổi Tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm

Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đồng chí trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác an sinh xã hội, Nghị quyết 30a của Chính phủ ở các Tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Khối.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về triển khai các chương trình an sinh xã hội, hàng loạt các hoạt động ý nghĩa của các Tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đang được triển khai trên khắp cả nước như: chương trình hỗ trợ 62 huyện nghèo; giúp đỡ đồng bào dân tộc miền núi trong diện đặc biệt khó khăn; sẻ chia với các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai; chung tay với những học sinh nghèo bước vào năm học mới… với tổng giá trị thực hiện Nghị quyết 30a trong năm 2012 là 385,437 tỷ đồng.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tham gia góp ý và nêu lên những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, Nghị quyết 30a của Chính phủ. Nhiều ý kiến cho rằng: Mặc dù đạt kết quả như trên song việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn 62 huyện nghèo của các Tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: tỷ lệ nghèo một số huyện còn cao; sự phối hợp giữa các đơn vị với các huyện về hướng dẫn của các cấp, ngành chưa thống nhất, chưa đồng bộ nên việc triển khai thực hiện còn lúng túng, chậm tiến độ; lực lượng xây dựng đề án chưa có thời gian nghiên cứu sâu, chưa nắm đầy đủ nội dung để xây dựng và triển khai tốt kế hoạch do đó trong quá trình thực hiện đã phải điều chỉnh nhiều lần. Nguồn vốn bổ sung, hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết 30a của Trung ương hàng năm còn thấp, chưa đảm bảo nhu cầu đầu tư của địa phương, khó khăn cho các Tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối về việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo. Do xuất phát điểm nền kinh tế thấp, trình độ văn hóa, mặt bằng dân trí thấp, một số tập tục lạc hậu, tính trông chờ ỷ lại, thiếu ý chí phấn đấu làm giàu còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân gây khó khăn trong việc tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống, đa phần là người dân tộc thiểu số chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ... đã ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của Chương trình trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Nhằm giúp các địa phương trên cả nước thực hiện tốt hơn Nghị quyết 30a trong thời gian tới, Tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối cần có cơ chế bố trí vốn hợp lý và bố trí nguồn vốn sự nghiệp sớm ngay từ đầu năm để các địa phương chủ động triển khai các chương trình, dự án theo đúng kế hoạch, lộ trình. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến về nhận thức, tư tưởng trong nhân dân, xoá bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, thói quen sinh hoạt, canh tác lạc hậu đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, ý chí nỗ lực tự vươn lên, hướng dẫn giúp hộ nghèo cách làm ăn, tiêu dùng tiết kiệm, biết tích luỹ để tái đầu tư. Thực hiện tốt việc rà soát, quản lý hộ nghèo, đánh giá đúng nguyên nhân để có cơ sở hỗ trợ đầu tư giúp họ nhanh chóng thoát nghèo bền vững. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tạo công ăn việc làm và lựa chọn một số ngành nghề phù hợp đặc biệt là những ngành phát huy được thế mạnh của địa phương. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác, ưu tiên đầu tư các công trình có yêu cầu cấp thiết, công trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, đầu tư dứt điểm từng công trình, tránh đầu tư dàn trải.

Đảng ủy Khối sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội, Nghị quyết 30a của Chính phủ, thiết thực với các địa phương. Những ý kiến này sẽ được tổng hợp và bổ sung vào báo cáo tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, Nghị quyết 30a của Chính phủ trong 5 năm qua và rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Lan Hương

.
.
.
.