.
.

Quán triệt các quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chủ Nhật, 18/12/2011|20:02

 

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các cấp ủy tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” và “Quy định về những điều đảng viên không được làm”.

 

Ảnh: Chinhphu.vn

 

Chiều 17/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã bế mạc.

Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sát với thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Các ý kiến đều thống nhất với nhận định: Năm 2011 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, an ninh, trật tự được giữ vững;, chính trị, xã hội ổn định.

Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị  ở các địa phương, đơn vị, chấn chỉnh kỷ  cương, kỷ luật trong Đảng và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, nhận thức của các tổ chức Đảng và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Phát biểu bế mạc Hội nghị,  đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giải quyết xong các công việc do Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X bàn giao. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

 

Đồng chí Ngô Văn Dụ: Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược do Đại hội XI đề ra. - Ảnh: Chinhphu.vn

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cũng cho rằng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả quan trọng, toàn diện về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tạo sự chuyển biến bước đầu tích cực.

 

Đồng thời, đã chủ động, tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức kiểm tra một số lĩnh vực trước đây ít được kiểm tra, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm và hoan nghênh. Thông qua kiểm tra, giám sát đã đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát cũng đứng trước những khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra yêu cầu ngay sau Hội nghị này các cấp ủy tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức hội nghị bằng hình thức thích hợp để quán triệt “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” và “Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Đây là các văn bản cụ thể hóa thực hiện Điều lệ Đảng, bao hàm các vấn đề mang tính nguyên tắc trong Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược do Đại hội XI đề ra là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Cũng trong chiều 17/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổng kết phong trào thi đua của toàn Ngành kiểm tra năm 2011 và trao tặng 26 cờ thi đua, 33 bằng khen và 3.779 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng cho các đơn vị, cá nhân toàn ngành.

Theo Chính Phủ

.
.
.
.