.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ Ba, 20/08/2013|21:49

Trong 2 ngày, 15 và 16/8/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ Hội nghị quán triệt và hướng dẫn một số văn bản của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát cho hơn 200 cán bộ làm công tác chuyên trách kiểm tra, giám sát của 34 đảng ủy trực thuộc.

Trong 2 ngày, các đại biểu nghiên cứu, quán triệt nhiều văn bản quan trọng của Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Trong 2 ngày, các đại biểu nghiên cứu, quán triệt nhiều văn bản quan trọng của Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, hướng dẫn: Quyết định 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng và Hướng dẫn số 07-HD/UBKTW của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện việc chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp của Ban Chấp hành đảng bộ các cấp; Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng; Quy định số 181-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Thông báo Kết luận số 433-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quyết định số 1319-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: Hội nghị đã trang bị kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ đó các cấp ủy và đội ngũ cán bộ kiểm tra nắm vững những phương pháp kỹ năng nghiệp vụ xử lý tình huống có thể phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

Các đại biểu được lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt, hướng dẫn các chuyên đề của Trung ương và UBKT Trung ương
Các đại biểu được lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt, hướng dẫn các chuyên đề của Trung ương

Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc cần tăng cường tập huấn, quán triệt để triển khai tốt các quyết định, hướng dẫn của Đảng trong doanh nghiệp mình để thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình xử lý, phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục trong việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

Lan Hương
 

.
.
.
.