.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2016

Thứ Năm, 07/04/2016|17:43

Ngày 6/4/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát quý II/2016. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW; ủy viên UBKT Đảng ủy Khối cùng các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách cơ quan UBKT các đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối DNTW trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, quý I/2016, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng; chủ động nắm tình hình, đề xuất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong đó, chú trọng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo đối với đảng viên được quan tâm, kịp thời, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, thủ tục theo quy định.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 141 tổ chức đảng (tăng 64 tổ chức đảng) và 359 đảng viên (giảm 476 đảng viên) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: Ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 8 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở kiểm tra 133 tổ chức đảng và 323 đảng viên (trong đó có 61 cấp ủy viên); chi bộ kiểm tra 36 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận không có tổ chức đảng và đảng viên nào có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 133 tổ chức đảng (tăng 04 tổ chức đảng) và 578 đảng viên (tăng 69 đảng viên) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: Ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 8 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở giám sát 125 tổ chức đảng và 474 đảng viên (trong đó có 32 cấp ủy viên); chi bộ giám sát 104 đảng viên (trong đó có 01 cấp ủy viên). Qua giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong quý I/2016 đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục, đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối trong quý I/2016 vẫn còn một số đơn vị mới tập trung xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, chưa triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016; có đơn vị còn chưa xác định rõ đối tượng kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016,…

Quý II/2016, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016. Chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Phối hợp với cấp ủy cấp dưới trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Khối giao; xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong quý II, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW Đặng Hùng Minh cho rằng: UBKT các cấp cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng trong thời gian tới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối năm 2016. Thực hiện tốt việc tham mưu giúp cấp ủy xem xét đơn thư tố cáo, khiếu nại ở cơ sở,... phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến đóng góp về nội dung Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý I/2016; chuyên đề về công tác tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của UBKT cũng như Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2016.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của UBKT các cấp trong quý I và đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí lưu ý, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản” cũng như Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013, của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối".

Về nội dung kiểm tra, giám sát, trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, UBKT Đảng ủy Khối cần tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối cũng như chương trình hành động; kiểm tra phải bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng đơn vị; cần phân loại đối tượng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát sao cho thiết thực và hiệu quả. Kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là bổ sung cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ Khối. Bên cạnh đó, UBKT các cấp cần kiến nghị theo thẩm quyền, chú trọng giải quyết dứt điểm những đơn thư tố cáo, vụ việc tồn đọng, không để kéo dài.

Một số kiến nghị, đề nghị của UBKT các cấp tại Hội nghị về việc xem xét chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và nhiều kiến nghị, đề xuất khác còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Khối sẽ tiếp thu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

P.V

.
.
.
.