.
.

Kỳ họp UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Hai, 12/09/2016|14:32

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối dự và chủ trì. Tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Kỳ họp, UBKT Đảng ủy Khối đã bàn và cho ý kiến về các dự thảo (sửa đổi, bổ sung) quy trình giám sát của cấp ủy, quy trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối; dự thảo 02 báo cáo chuyên đề, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của UBKT Đảng ủy Khối; nghe Báo cáo kết quả về việc giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam và một số nội dung khác.

UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, tham mưu giúp cấp ủy và triển khai, thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT xong trước ngày 30/11/2016; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Còn tại Kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Đảng ủy Khối thảo luận, thống nhất và Chủ nhiệm UBKT đã kết luận về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016; cho ý kiến về chủ trương tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 và một số nội dung khác.

* Trước đó, tại TP. Vũng Tàu, Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 đã được tổ chức cho các đồng chí cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016.

Kỳ họp UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 6
Kỳ họp UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 6

Trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ mình; xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã nêu trong báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016. Cấp ủy, UBKT các cấp cần rà soát, triển khai thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2016.

UBKT tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối.

P.V

.
.
.
.