.
.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Sáu, 23/12/2016|11:30

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối dự và chủ trì Kỳ họp. 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Kỳ họp, UBKT Đảng ủy Khối đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tình hình đơn thư tố cáo, kiến nghị, khiếu nại năm 2016 và hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nghe Báo cáo kết quả về việc giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc lãnh đạo, xây dựng các văn bản sau đại hội, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và một số nội dung khác.
UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, tham mưu giúp cấp ủy hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 và tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 2016, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.
P.V
 
.
.
.
.