.
.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW:

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý II/2017

Thứ Năm, 13/04/2017|16:45

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2017 và thảo luận chuyên đề "Nắm tình hình, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên".

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ kiểm tra của ủy ban kiểm tra (UBKT) các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong quý I, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng; một số đơn vị đã chủ động nắm tình hình và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu năm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện theo quy định.

Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ  đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, quý I/2017, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Cùng với kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo quy định.

Đồng chí nhấn mạnh, quý II-2017, UBKT Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra; xem xét, xử lý kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn đối với UBKT cấp dưới; chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin để tham mưu giúp cấp ủy xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi chuyên đề "Nắm tình hình, phát hiện, xác định khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên" do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu và hướng dẫn.

P.V

 

.
.
.
.