.
.

Kỳ họp lần thứ 10, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Sáu, 05/05/2017|15:18

Ngày 30/3/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã trao đổi và thông qua các nội dung: Bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 để Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bầu; Tờ trình số 604-TTr/KTĐUK ngày 30/3/2017 về việc năm 2017, chưa kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I/2017, nhiệm vụ quý II/2017.

Giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo tổng hợp kết quả phiếu tín nhiệm để phục vụ quy trình tiếp theo; thực hiện nội dung Tờ trình số 604-TTr/KTĐUK ngày 30/3/2017; tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Kiểm tra vào báo cáo, tiếp tục xin ý kiến tham gia tại Hội nghị giao ban quý I/2017.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu uỷ ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của ủy ban kiểm tra và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

UBKT ĐUK

.
.
.
.