.
.

Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW

Thứ Sáu, 05/01/2018|14:46

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận các nội dung về: Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy thuộc Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy theo Thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Đảng ủy Khối; các Dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cấp ủy và UBKT các cấp; Chương trình kiểm tra, giám sát, Báo cáo tình hình xem xét, xử lý đơn, thư năm 2018 của UBKT Đảng ủy Khối; Đề án kiệm toàn Thường trực UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó tập trung tham mưu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2018./.

UBKT ĐUK

.
.
.
.