.
.

Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Hai, 12/02/2018|16:26

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Theo đó, năm 2018 Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra đối với 2 ban thường vụ đảng ủy và 2 đồng chí bí thư đảng ủy trực thuộc; giám sát chuyên đề đối với 2 ban thường vụ đảng ủy và 2 đồng chí bí thư đảng ủy trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra đối với 2 ban thường vụ đảng ủy và 2 ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc; giám sát chuyên đề đối với 3 ban thường vụ đảng ủy và 3 đồng chí bí thư đảng ủy trực thuộc.  

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận một số nội dung khác.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát đã ban hành, chủ động triển khai ngay từ những tháng đầu năm; thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao.

P.V

 

.
.
.
.