.
.

Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW

Thứ Sáu, 04/05/2018|15:18

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chù trì Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí phó chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đoàn Kiểm tra số 689 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, UBKT Đảng ủy Khối đã làm việc với Đoàn kiểm tra số 689 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số nội dung liên quan đến việc xem xét thi hành kỷ luật cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Các đồng chí thành viên UBKT Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra số 689; tham gia ý kiến vào một số nội dung còn khác giữa Báo cáo của Đoàn kiểm tra số 689 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Báo cáo của Đảng ủy Khối.

Kỳ họp cũng thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của UBKT Đảng ủy Khối. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu trong quý II/2018 triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, UBKT cấp trên giao./.

UBKT Đảng ủy Khối DNTW

 

.
.
.
.