.
.

Kỳ họp lần thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Ba, 23/07/2019|11:34

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp. 

Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì buổi họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận các nội dung: Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đằng sắt Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận thấy nội dung vi phạm của đảng viên là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kết luận, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo nội dung giám sát; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể khắc phục. Yêu cầu Đoàn Giám sát 1726 tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Ủy ban Kiểm tra, báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra xem xét, chỉ đạo, hoàn thiện Thông báo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

* Trước đó, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận các nội dung: xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ Tổng công ty Cà phê Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận thấy nội dung vi phạm của đảng viên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Ủy ban Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. 

Xem xét Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Sau khi nghe Báo cáo, Ủy ban Kiểm tra kết luận, đến thời điểm xem xét giải quyết khiếu nại không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi nội dung, tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra biểu quyết bằng phiếu kín giữ nguyên hình thức kỷ luận đối với đảng viên có khiếu nại.

Xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận, giám sát; thi hành kỷ luật Đảng và tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Giấy còn có một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Giấy rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể khắc phục. Giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Ủy ban Kiểm tra, hoàn thiện thông báo kết luận kiểm tra tại Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chủ động và tham mưu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

TH

 

.
.
.
.