.
.

Kỳ họp lần thứ 26, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Tư, 23/10/2019|14:36

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận các nội dung: Xem xét Báo cáo thi hành kỷ luật một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo thẩm quyền. Sau khi nghe báo cáo tự kiểm điểm của 08 đồng chí đảng viên, ý kiến của đại diện thường trực đảng ủy có đảng viên diện kiểm điểm, các báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra 1999 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối biểu quyết quyết định không thi hành kỷ luật đối với 05 đảng viên, có hình thức kỷ luật đối với 03 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chỉ đạo Đoàn kiểm tra thông báo kết quả và công bố quyết định thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định.

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với ban thường vụ và đồng chí bí thư 02 đảng ủy trực thuộc (Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam). Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kết luận, ban thường vụ và đồng chí bí thư của 02 đảng ủy được giám sát còn có một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo nội dung giám sát; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu ban thường vụ và đồng chí bí thư 02 đảng ủy được giám sát rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể khắc phục. Yêu cầu Đoàn Giám sát số 1947, số 1957 tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Ủy ban Kiểm tra hoàn thiện Thông báo kết quả giám sát trình Thường trực Ủy ban Kiểm tra ký và triển khai Thông báo đến ban thường vụ và đồng chí bí thư 02 đảng ủy được giám sát để thực hiện./.

TH

.
.
.
.