.
.

Kỳ họp lần thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 24/09/2020|09:43

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 33, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét Báo cáo kết quả rà soát nhân sự và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thống nhất giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Tiều Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng hợp, rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn bị và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát về tình hình đơn thư phục vụ xây dựng báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chủ động ban hành và tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản sau đại hội, gồm: Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; chương trình công tác; phân công nhiệm vụ cấp ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra…; giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

P.V

 

.
.
.
.