.
.

3 Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/10/2013

Thứ Ba, 01/10/2013|22:22
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu đối với 3 Thứ trưởng của các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp.

Cụ thể, tại Quyết định 1206/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2013.

Tại Quyết định 1207/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nghiêm Vũ Khải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2013.

Tại Quyết định 1208/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Đức Chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2013.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

.
.
.
.