.
.

Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

Thứ Năm, 15/06/2017|15:34

Sáng 13/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp".

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo có các đồng chí: Trần Hữu Bình -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;  Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW Hoàng Giang chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Trung ương , Văn phòng Trung ương Đảng; các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Thành ủy Hà Nội; các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW và TP Hà Nội; các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu mở đầu hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, trước yêu cầu của sự phát triển, các doanh nghiệp (DN) đã và đang đổi mới mô hình hoạt động, tác động mạnh đến công tác tổ chức, hoạt động của các tổ chức Đảng trong các DN. Tại Hà Nội, xu hướng chuyển đổi mô hình hoạt động của các tổng công ty, DN nhà nước cũng đang đặt ra những áp lực, đòi hỏi phải đổi mới làm sao để vừa phát huy được vai trò của tổ chức Đảng, vừa duy trì và nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. 

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, hội thảo chuyên đề "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các DN" có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi Hội nghị Trung ương 5 khoá XII vừa ban hành 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế. Đây là là dịp để Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đánh giá đúng tình hình công tác xây dựng đảng trong các DN, qua đó tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN DNTW những giải pháp cần thiết để đổi mới hoạt động của tổ chức Đảng trong DN ngày càng hiệu quả.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Đồng quan điểm với Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DN Trung ương Trần Hữu Bình cho biết, để giải quyết những bất cập về mô hình tổ chức, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong DN, ý kiến của các đại biểu tại hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng chí Trần Hữu Bình khẳng định, ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia Hội thảo sẽ là căn cứ quan trọng để Đảng ủy Khối DNTW nghiên cứu, báo cáo, kiến nghị với Trung ương về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng trong DN.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác xây dựng đảng trong các DN còn có những hạn chế. Đó là: Mô hình tổ chức Đảng trong DN còn nhiều bất cập, đang tồn tại nhiều mô hình tổ chức khác nhau như đảng bộ cơ quan, đảng bộ cơ quan mở rộng, đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ toàn DN.

Nhiều DN thành viên có cùng cấp bộ đảng với tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Còn có cấp ủy trong DN có vốn nhà nước dưới 50% không theo kịp tình hình, chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nên chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo cấp ủy trong DN đa số là các đồng chí lãnh đạo DN, do kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc, có nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng còn chồng chéo với công tác chuyên môn...

Đại biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham luận tại Hội thảo.
Đại biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham luận tại Hội thảo.

Những hạn chế trên đây đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong DN. Hiệu quả của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh không cao. Hiệu lực quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước vẫn còn bất cập.

Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Vinaconex, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam…, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp về các vấn đề:  Mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, đặc biệt là trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay; đặc biệt là các nội dung Quy định số 69 – QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Những ý kiến thảo luận trực tiếp cũng như bằng văn bản được Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu đầy đủ, tổng hợp thành các vấn đề lý luận và thực tiễn để sớm kiến nghị, đề xuất, tham mưu với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn nhằm thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo của Đảng tại doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

P.V

.
.
.
.