.
.

Tập huấn triển khai thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm

Thứ Năm, 06/06/2019|18:58

Chiều ngày 28/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm (VTVL) trong cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dũng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị tập huấn gồm cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên thuộc các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Đồng chí Trần Thanh Bình, nguyên Phó vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi những nội dung cơ bản về: Thực trạng xây dựng hệ thống VTVL cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2013 đến nay; Bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với VTVL trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Nội dung triển khai áp dụng VTVL công chức trong cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Trần Thanh Bình, nguyên Phó vụ Trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi một số nội dung về hệ thống vị trí việc làm và thí điểm quản lý công chức cơ quan đảng gắn với vị trí việc làm
Đồng chí Trần Thanh Bình, nguyên Phó vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi một số nội dung về hệ thống vị trí việc làm và thí điểm quản lý công chức cơ quan đảng gắn với vị trí việc làm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng báo cáo viên trao đổi, phân tích việc bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với VTVL trong các cơ quan đảng. Đồng thời tập huấn việc lập kế hoạch công tác tương ứng với VTVL của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương. 

P.V

 

.
.
.
.