.
.

Thông báo kết quả thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 03/06/2020|10:22

Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối.

Kết quả thi tuyển xem tại đây

TCĐT ĐUK

 

.
.
.
.