.
.

Cán bộ báo chí toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ Năm, 29/03/2012|16:59

Ngày 29/3, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, từ đó tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và tuyên truyền Nghị quyết trên báo chí một cách nghiêm túc, hiệu quả, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Vương Hà)
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Vương Hà)

Hội nghị nghe phổ biến quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đã giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết và Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, với 4 nội dung: Lý do Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4; Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và định hướng công tác thông tin tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ: Hội nghị Trung ương 4 đã xác định mục tiêu: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Để thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), cùng với việc hiểu đúng thực trạng, nguyên nhân cũng như những giải pháp chủ yếu cơ bản của Nghị quyết, các cơ quan báo chí cần phải sáng tạo trong việc định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước nhằm tránh những nhận thức sai lệch, hiểu lầm, ngộ nhận, đồng thời không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động.

Các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu Nghị quyết; tuyên truyền việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết ở các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, ở các cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện Nghị quyết; uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ theo dõi băng tư liệu Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghe phổ biến Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Nghị quyết, tiến hành thảo luận và nghe giải đáp những nội dung còn vướng mắc; đồng thời, thống nhất những nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Theo ĐCSVN

.
.
.
.