.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt khu vực Phía Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ Năm, 19/04/2012|00:36

Ngày 18/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khu vực Phía Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Diễn ra trong hai ngày 18-19/4, đây là hội nghị cuối cùng trong số 3 hội nghị mà Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, trong đó có 2 hội nghị tại Hà Nội đã tổ chức vào các ngày 10,11 và 12,13/4; hội nghị được mở căn cứ vào số lượng cán bộ cũng như để việc học tập, triển khai Nghị quyết không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến quá trình chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.

Tham dự hội nghị là các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; trưởng, phó ban, đơn vị, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, cán bộ cơ quan Đảng uỷ Khối; uỷ viên Ban Chấp hành, trưởng, phó các ban Xây dựng Đảng, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra các đảng uỷ trực thuộc; chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại khu vực Phía Nam.

Theo chương trình làm việc, Hội nghị nghe đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối quán triệt Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối quán triệt Nghị quyết “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) hướng dẫn thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng chí Cao Văn Thống, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu (Uỷ ban Kiểm tra Trung ương) hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phổ biến dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phổ biến dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Trực tiếp truyền đạt, quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ: Đây là một Nghị quyết đặc biệt quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân rất quan tâm, phấn khởi đón nhận và nhất trí cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Mục đích của Hội nghị này là thông qua việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Nghị quyết, Kế hoạch, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trên cơ sở xác định ba nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách nêu trên, Trung ương đã chỉ ra các giải pháp mang tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây” “xây và chống”, tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất, cấp bách nhất với 4 nhóm giải pháp:

(1) Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong và gương mẫu của cấp trên;

(2) Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng;

(3) Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách;

(4) Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tinh thần chủ đạo trong các nhóm giải pháp đó là: Xác định những việc cần làm, có thể làm ngay và những việc cần có thời gian chuẩn bị, nhất là về vấn đề xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, hiệu quả. Trong các nhóm giải pháp, cần đặc biệt chú ý chuẩn bị và tiến hành tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đạo đức lối sống của bản thân và của người thân trong gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; có cơ chế phát huy dân chủ thực sự, thực hiện công khai, minh bạch; khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc việc chất vấn trong Đảng được quy định từ nhiệm kỳ khóa IX.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, những nội dung quán triệt tại Hội nghị này là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Thời gian Hội nghị không nhiều, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến để tạo thống nhất và quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) hướng dẫn thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng khoá XI
Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) hướng dẫn thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng khoá XI
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và toàn thể các đại biểu dự Hội nghị
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và toàn thể các đại biểu dự Hội nghị

Theo kế hoạch, sau khi tổ chức xong các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ sẽ tiến hành kiểm điểm trong tháng 7, tháng 8; các đảng uỷ trực thuộc sẽ thực hiện trong tháng 8, tháng 9; ở cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở, đảng viên triển khai trong tháng 9, 10 và 11./.

Thanh Liêm

.
.
.
.