.
.

Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

Thứ Tư, 08/07/2015|11:36

Thực hiện kế hoạch số 1042-KH/TGĐUK, ngày 20/4/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, ngày 2-3/7/2015, tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy Tập đoàn đã cụ thể hóa thành những nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả tạo động lực phấn đấu cho mỗi tập thể, cá nhân,  góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, tạo sự đồng thuận trong đảng, trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, để việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, Đảng ủy Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đã quan tâm thực hiện các phong trào thi đua, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến. Với mục tiêu, mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu, Đảng ủy đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đánh dấu bước đột phá,  năm 2014, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 1188-HD/ĐU về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn về triển khai chuyên đề năm 2014, năm 2015, qua đó các chi đảng bộ trong toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, các buổi sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn hàng tháng lồng ghép với nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tại Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cho phù hợp nhất là đăng ký học tập từ 1 đến 2 việc làm cụ thể trong đó tập trung vào các vấn đề đó là đảng viên nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, làm cho người lao động hiểu thấm nhuần đường lối, lãnh đạo của đảng, xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong đảng, xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả luôn chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với mỗi đảng viên, gia đình và sự phát triển của xã hội. Đồng thời, tổ chức khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, cán bộ luôn thực hiện đúng phương châm nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần củng cố niềm tin trong đảng, trong nhân dân.

Đồng chí Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả cho biết, để nhân rộng các điển hình tiên tiến, Đảng bộ rất chú trọng việc biểu dương tôn vinh các tấm gương cụ thể, những việc làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như các phong trào thi đua, lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh… Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và các cấp, các ngành khen thưởng.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả về kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả về kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015

Cũng từ việc thực hiện Chỉ thị 03 đã thức tỉnh nhắc nhở từng người, từng đảng viên quan tâm nhiều hơn đến giữ gìn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hiệu quả công việc... góp phần vào kết quả chung của toàn Đảng bộ Tập đoàn, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân, coi đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết: Từ những chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo cụ thể của Đảng ủy Khối DNTW, sự chủ động của Đảng bộ Tập đoàn, sự vào cuộc của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ cơ sở đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động, quyết tâm vượt qua khó khăn và thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2015, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra, doanh thu các lĩnh vực sản xuất đều đạt từ 50-52% kế hoạch năm. Trong đó, than nguyên khai dự kiến thực hiện 20,7 triệu tấn, đạt 50,7% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2014; bóc đất đá 6 tháng thực hiện 102 triệu m3, đạt 52,5% kế hoạch năm, bằng 127,4% so với cùng kỳ; doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 54.788 tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch năm và bằng 103,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Hoạt động sản xuất của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả
Hoạt động sản xuất của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin

Bằng những việc làm cụ thể tại mỗi cấp ủy trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty Địa chất mỏ và các chi đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 và rà soát việc thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động cũng như tự sửa chữa, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó mỗi đảng viên xây dựng chương trình công tác, đăng ký thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực. Ngoài ra, các chi đảng bộ đã đảm bảo được nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của Trung ương và quy định của BCH Đảng bộ Công ty. Trong sinh hoạt chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo thông qua việc thể hiện tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi đảng viên và mỗi cấp ủy viên khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó, khoan thăm dò đạt 64.000mk/112.000mk, đạt 57% kế hoạch năm; khảo sát trắc địa đạt 58.000ha/12.000ha, đạt 48,3% kế hoạch năm.

Bí thư Đảng ủy Công ty Địa chất mỏ Vũ Văn Mạnh cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Với kết quả đạt được, năm 2015, Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đề ra các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các tồn tại yếu kém trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị,  đồng thời, tích cực tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, khuyến khích và nhân rộng các điển hình tiên tiến để toàn thể cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực học tập, rèn luyện theo tấm gương của Bác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, tiến tới Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lan Hương

.
.
.
.