.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017

Thứ Hai, 24/07/2017|23:50
Trong hai ngày 20, 21/7, tại Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đ
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Trần Thanh Khê, Trưởng Ban Tuyên giáo; Nguyễn Thị Tiếp, Trưởng Ban Dân vận, chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là các đồng chí đại diện thường trực đảng ủy, ban lãnh đạo và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.
6 tháng đầu năm 2017, hệ thống tuyên giáo và dân vận từ Đảng ủy Khối đến cơ sở đã bám sát tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, để tham mưu với Ban Thường vụ, các cấp uỷ quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các mặt công tác đạt kết quả thiết thực. 
Đooooooooooo
Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết có nhiều cải tiến, sáng tạo đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm, đặc biệt là việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung công việc chủ yếu trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 16 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng, nội dung, hình thức phong phú có tác dụng thiết thực và hiệu quả hơn; hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trong Khối được nâng lên.  

Hoạt động báo chí và công tác nắm bắt tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội được đổi mới cả về nội dung và phương pháp, phát huy vai trò tích cực trong việc định hướng thông tin. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc. Công tác tuyên giáo góp phần ổn định tư tưởng, cổ vũ, động viên phong trào thi đua góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

cdbdhn
Các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác dân vận của Đảng bộ Khối cùng với các mặt công tác xây dựng Đảng góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách tại doanh nghiệp.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ. Hoạt động đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đã giúp cho người đứng đầu cấp ủy, Ban lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã thể hiện vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị; trong Khối không có hiện tượng đình công, lãn công hoặc khiếu kiện đông người.

Tuyên truyền, vận động tích cực các phong trào thi đua trong lao động sản xuất phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30ª của Chính phủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động thông tin truyền thông, văn hóa thể thao nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối. Tham mưu tổ chức Đoàn công tác gồm 132 đại biểu thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và tổ chức lễ gắn biển công trình Nhà Văn hóa đa năng trên đảo Cô Lin.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 khẳng định sự tận tuỵ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trong Đảng bộ Khối. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí nhấn mạnh, hệ thống tuyên giáo, dân vận cần tập trung tham mưu với thường trực, cấp ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 5-6 (khóa XII) và nghị quyết của cấp ủy các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 12 ngày 03/6/2017 Hội nghị Trung ương 5 về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, và Nghị quyết số 02, ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Khối về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020.

qchn
Quang cảnh Hội nghị.

Tăng cường tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch 16 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có hình thức chỉ đạo kịp thời và tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017.

Nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội, doanh nghiệp, đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình; tham gia giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong đơn vị; nâng tầm chất lượng tham mưu, tính thuyết phục và tính chiến đấu cao trong công tác chính trị, tư tưởng, dân vận, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những bức xúc, nổi cộm trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao trao đổi về kỹ năng giao tiếp và cung cấp thông tin đến công chúng.
Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao trao đổi về kỹ năng giao tiếp và cung cấp thông tin đến công chúng.

Hội nghị tập trung quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã được tập huấn về kỹ năng giao tiếp, cung cấp thông tin đến công chúng; kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.
P.V
 
.
.
.
.