.
.

Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý III năm 2017

Thứ Hai, 25/09/2017|11:17

Trong các ngày 14 và 21/9, tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý III/2017. Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị giao ban có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; cán bộ Ban Tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội các Đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo ban biên tập các báo, tạp chí, trang tin, bản tin nội bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phản ánh về những thuận lợi, khó khăn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị trong quý III năm 2017. Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp trong Khối đều kinh doanh hiệu quả, có lãi; bảo đảm việc làm ổn định và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực thực hiện an sinh xã hội. Các mặt công tác xây dựng Đảng được duy trì nề nếp và có bước đổi mới. Các Đảng bộ trong Khối đã cơ bản hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết TW5 khóa XII đến cán bộ, đảng viên; hoàn thành việc tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”...

Đại biểu phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tại Hội nghị.
Đại biểu phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tại Hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian phản ánh và thảo luận về tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Khối đối với những vấn đề được xã hội quan tâm như công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đặc biệt là việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thông báo ngắn gọn về những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị khu vực phía Nam.
Hội nghị khu vực phía Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong quý IV/2017, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng về nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao khả năng nghiên cứu, nắm bắt, xử lý thông tin, dự báo chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước. Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Quán triệt, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 02, ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”. Tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

P.V

.
.
.
.