.
.

Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2019

Thứ Tư, 22/05/2019|16:08

Chiều ngày 20/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2019. Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Long – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, báo cáo viên Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định số 1690-QĐ/ĐUK, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 30 đồng chí.

Các đại biểu góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động báo cáo viên Đảng ủy Khối, với các nội dung về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ trong việc xây dựng, tổ chức mạng lưới, quản lý và tổ chức hoạt động của báo cáo viên Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông phát biểu
Đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động báo cáo viên Đảng ủy Khối.

Về việc phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội khi thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Thông báo số 142-TB/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại cơ sở, đơn vị, qua báo cáo, một số đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng, công khai, minh bạch về vị trí công việc và chính sách cho người lao động khi thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn cho những cán bộ trong bộ phận đã hợp nhất. Ban Tuyên giáo sẽ hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động báo cáo viên Đảng ủy Khối và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tại các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo các Quy định, Hướng dẫn, Thông báo của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Để định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga yêu cầu các báo cáo viên thực hiện tốt nội dung yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối như: tăng cường tuyên truyền, tham gia hưởng ứng các giải báo chí toàn quốc: “Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019”, “Cuộc thi Dân vận khéo”, “ Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai năm 2018 - 2019. Phát huy vai trò của báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhằ nước; chủ trương, biện pháp lãnh đạo phát triển doanh nghiệp của Đảng ủy Khối; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên, người lao động, phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong doanh nghiệp và toàn xã hội.

P.V

 

.
.
.
.