.
.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Thứ Sáu, 02/08/2019|23:44

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2019), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đã tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

TH

.
.
.
.