.
.

Tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Thứ Ba, 31/03/2020|09:34

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Ðảng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Văn bản số 126-HD/BTGTW ngày 25/3/2020 hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (mồng 10 tháng 3 âm lịch).

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Trong ảnh: Pa nô hướng dẫn
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Trong ảnh: Pa nô hướng dẫn người dân phòng chống dịch.

Theo đó, các ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc truyền thống lịch sử, công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức hiệu quả, thiết thực, trong đó tập trung tuyên truyền về truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, thấu hiểu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương; bảo tồn, phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; cổ vũ nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh các tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Công tác tuyên truyền cũng phản ánh không khí đoàn kết, thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong cả nước.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp tỉnh Phú Thọ và các ban, bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Ðền Hùng, tỉnh Phú Thọ vào ngày 2-4 (mồng 10 tháng 3 âm lịch), có truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần nghi lễ dâng hương do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm chủ lễ với sự tham dự của đại diện lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước cùng các bộ, ban, ngành ở trung ương, địa phương, nhưng hạn chế về số lượng đại biểu. Tùy theo tình hình cụ thể, có thể tổ chức các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm như hội thảo, tọa đàm hoặc các cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật... Ðối với các địa phương có di tích, đền thờ Hùng Vương chỉ tổ chức dâng hương tưởng niệm. Các tỉnh, thành phố khác tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan...

Theo nhandan.com.vn

.
.
.
.