.
.

Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2020

Thứ Tư, 29/04/2020|16:09

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các vụ, đơn vị tổ chức thi đua với nội dung cụ thể, phù hợp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua; sau đợt thi đua phải tạo ra kết quả, sản phẩm thi đua, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác.

Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đơn vị nhận cờ tại Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng khối Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đơn vị nhận cờ tại Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng khối Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông vừa ký ban hành Kế hoạch số 383-KH/BTGTW ngày 20/4/2020 về phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 1/8/2020).

Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, vượt qua khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020; thông qua phong trào rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tốt mới trong công tác, nghiên cứu khoa học, lao động, học tập, có các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, đề án… đạt chất lượng cao.

Yêu cầu của phong trào thi đua là phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Kết thúc từng đợt thi đua và tổng kết phong trào thi đua phải thực sự tạo ra kết quả, sản phẩm thi đua, tạo chuyển biến về chất nhằm đảm bảo tiến độ công việc, số lượng, chất lượng sản phẩm.

Kế hoạch nêu rõ, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các vụ, đơn vị, đoàn thể, cá nhân cần chú trọng những nội dung, tiêu chí thi đua như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác; Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; nâng cao chất lượng xây dựng các đề tài, đề án, báo cáo, hướng  dẫn; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai chuyên đề học tập Bác năm 2020 bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực; Nâng cao bản lĩnh chính trị, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Tích cực học tập lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; Tích cực thi đua thực hiện văn hoá công sở;…

Phong trào thi đua được triển khai cả tập thể và cá nhân. Khi thực hiện phong trào thi đua, mỗi vụ, đơn vị, đoàn thể đăng ký ít nhất một sản phẩm thi đua. Các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua phải có hoặc tham gia ít nhất 1 đề án (hoặc 2-3 báo cáo, hướng dẫn…) dưới dạng sản phẩm có chất lượng cao được lãnh đạo Ban phê duyệt; Có nhiều tin, bài báo dưới dạng sản phẩm đăng tải trên mạng VCNet có sức lan toả, được nhiều độc giả chia sẻ, like, bình luận tích cực; Có những sáng kiến, sáng tạo, thành tích đặc biệt nổi bật, với những sản phẩm thi đua xuất sắc; Đạt các giải cao trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội khác…

Phong trào thi đua năm 2020 tính từ ngày 1/5/2020 đến ngày 31/12/2020 và chia làm 3 đợt:

Đợt 1: Từ 1/5/2020 đến 30/6/2020. Chủ đề thi đua là: “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”

Đợt 2: Từ 1/7/2020 đến ngày 1/8/2020. Chủ đề thi đua là “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tháng cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Đợt 3: Từ 1/9/2020 đến 31/12/2020. Chủ đề thi đua là “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức một sản phẩm thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban năm 2020, để tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Phong trào thi đua năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thiết thực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác của Ban. Lãnh đạo Ban đề nghị tất cả các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thi đua với nội dung cụ thể, phù hợp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt năm 2020.

Theo dangcongsan.vn

.
.
.
.