.
.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

Thứ Năm, 09/07/2020|16:34

Ngày 03/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 140-HD/BTGTW tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây

.
.
.
.