.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020)

Thứ Năm, 09/07/2020|16:35

Ngày 01/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020)

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây

.
.
.
.