.
.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Thứ Sáu, 31/07/2020|23:37

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đã tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Một số hình ảnh các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đảng ủy trực thuộc tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.