.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9

Thứ Tư, 12/08/2020|11:10

Ngày 05/8/202, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng tải toàn văn Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW.

.
.
.
.